Concurs VIWA Vitaminwater - Caștigă o vacanță în Grecia pentru 2 persoane

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Câștigă cu VIWA Vitamin Water”

desfășurată în perioada 6.07.2024 – 14.07.2024

 

 

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.      

Campania promotionala „Câștigă

cu VIWA Vitamin Water” (denumita in continuare „Campania) este organizata

si desfasurata de Best Service Distribution SRL, denumit in continuare “Organizatorul”, persoana juridica

romana, avand sediul social in Str. Lt. Av. Gheorghe Negel nr.12, sector 6,

Bucuresti, inregistrata la Registru Comertului sub nr. J40/15373/2016, avand

cod unic de inregistrare RO36765730, reprezentata legal prin Administrator

Sorin Boaje, CNP: 1710823461517, posesor al CI seria RX nr. 622443.

1.2.      

Participantii

la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului

regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”)

1.3.      

Regulamentul

Oficial este disponibil pe conturile de social media VIWA (Contul de Instagram - https://www.instagram.com/viwaromania/) sectiunea “Oferte speciale”. De asemenea, Regulamentul poate fi

consultat/citit de catre participant pe intreaga durata a Campaniei, in mod

gratuit, oricarui consumator urmare a unei solicitari transmise la adresa de

email: office@best-distribution.ro

1.4.      

Organizatorul isi rezerva

dreptul de a modifica si/sau completa termenii si conditiile prezentului

Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice prin

intermediul acelorasi canale de comunicare prevazute in cadrul articolului 1.3,

prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

1.5.      

Mecanismul prezentei

Campanii, precum si efectuarea tragerii la sorti a castigatorilor Campaniei va

fi efectuat si implicit asigurat de catre , persoana juridica romana, avand

sediul social in Str. Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 12, sector 6,

Bucuresti.

1.6.      

Potrivit

deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol

informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi

interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului

Regulament Oficial, iar prevederile Regulamentului vor prevala. Premiile din

imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu

titlu de prezentare.SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania

este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele Penny

din Romania.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada

 6.07.2024 – 14.07.2024 23:59:59.

(denumita in

continuare “Perioada Campaniei”)

3.2. Campania

se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Campania

este deschisa participarii  persoanelor

fizice cu varsta de peste 18 ani,

impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar

temporara, in Romania.

4.2. La

aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a)

Organizatorul si prepusii acestuia (inclusiv, insa fara a se limita la

angajatii);

b) Agentia si

prepusii acestora (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii);

c)

societatile din grupul REWE - PENNY si prepusii acestora (inclusiv, insa fara a

se limita la angajati);

d) prepusii

(inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de

leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului

in care sunt alocati acesti prepusi;

e) salariatii

agentilor care opereaza magazinele Penny. Se aplica prezenta prevedere

indiferent de tipul de activitate pe care prepusii o desfasoara, sau de timpul

pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi

desfasoara activitatea;

f) membrii

familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – e) de mai sus (insemnand

copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

g) persoanele

a caror varsta este mai mica de ..... la data calendaristica a inceperii

Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a

preveni particparea la Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata

conform prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Definitii

termeni:

5.1. Participant: Persoanele fizice cu

varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul

sau resedinta, chiar temporara, in Romania, persoane care s-au inscris in

Campanie conform mecanismului si conditiilor descrise in prezentul Regulament.

5.2. Bon fiscal: In contextul prezentei

Campanii, notiunea de bon fiscal reprezinta bonul emis la data efectuarii

achizitiei prin care participantul poate face dovada achizitionarii unui produs

VIWA Vitaminwater (BrainBoost, Immunity C 1000  + D3, Body Protection si Magnemax) in orice

combinatie de arome.

Bonul fiscal

trebuie sa aiba o data de emitere in oricare din zilele calendaristice

corespunzatoare din perioada de desfasurare a campaniei asa cum este  detaliata la punctul 3.1.

5.4. Premiu: O

vacanta de 7 zile pentru 2 persoane (cazare + transport) in Grecia, Vila Europa

– Paralia Katerini, in perioada 27.07 – 24.08. 2024, care se va acorda prin

extragere conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament.

Valoare totala maxima a premiului acordat este de 2299 lei inclusiv TVA.

5.5. Extragere: Random.org – sistem electronic de extragere a câștigătorilor conform

mecanismului de campanie;

 

Mecanism: pentru a participa la Campanie,

clientii magazinelor participante mentionate in Anexa 1 a prezentului

Regulament trebuie sa urmeze integral pasii descrisi in continuare, devenind

astfel „participanti”:

 

a)   sa

achizitioneze in Perioada Campaniei din magazinele participante mentionate in

Anexa 1 a prezentului Regulament, dupa cum urmeaza:

 

un produs din

fiecare sortiment VIWA Vitaminwater (BrainBoost, Body Protection, Immunity

C1000 +D3 si Magnemax).

 

b) Sa

pastreze Bonul fiscal care trebuie sa aiba o data de emitere in oricare din

zilele calendaristice corespunzatoare din perioada de desfasurare a campaniei

asa cum este  detaliata la punctul 3.1.


c)

Anuntarea castigatorilor va fi facuta prin sms la numarul de telefon cu care

castigatorul s-a inscris in campanie. SMS-ul castigator va avea urmator

continut:  „Felicitări! Ai câștigat o Vacanta in

Grecia pentru 2 persoane la campania organizată de VIWA Romania si Anduu.

Trimite datele tale de contact pe adresa office@best-distribution.ro

 

Organizatorul va contacta ulterior telefonic Participantii

castigatori, la numarul de telefon cu care s-au inscris la Campanie, in ziua in

care s-a efectuat extragerea cat si pe parcursul urmatoarelor 7 zile calculate

de la momentul extragerii, pentru a li se furniza detaliile in vederea

ridicarii premiului. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care

castigatorul nu raspunde la numarul de telefon cu care s-a incris in Campanie.

In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in

decurs de 7 zile de la extragere, atunci Participantul va fi declarat

necastigator si se va trece la contactarea telefonica a Participantului

castigator de rezerva. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia

in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile reprezentantilor

Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are

serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi

contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament.

 

f). Premiul va fi livrat pe adresa furnizata de castigator in

termen de 30 de zile de la validarea castigatorului. La momentul predarii

premiului se va incheia un proces-verbal electronic de predare-primire intre

Organizator si Participantul declarant castigator.

g)  In cadrul acestei campanii, nu este posibila

inlocuirea premiului castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte

obiecte si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

Revendicarile  nejustificate  de  premii, 

falsurile  si  plangerile dovede ca  fiind neintemeiate si

abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune

interese. 

h) Organizatorul si Partenerul nu au nicio obligatie de a

intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari aparute ulterior

extragerii si acordarii efective a premiilor.

i) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau

viciile premiului acordat in aceasta campanie. Premiul va fi predat

castigatorului impreuna cu garantia primita de la furnizor.

 

SECTIUNEA 6.

 

PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR CU TITLU GRATUIT SI VALOAREA

ACESTORA

 

6.1. La achizitionarea unui produs marca VIWA Vitaminwater din

fiecare sortiment mentionat mai sus, clientul se va putea inscrie in campanie conform text Concurs mentionat pe pagina

de Instagram

  

6.3. Premiul se acorda prin extragerea organizata prin programul

RANDOM.ORG in data de 15.07.2024 Din toate Story-urile si mesajele inscrise se va

extrage 1(unu) castigator care va fi validat in momentul in care va prezenta electronic reprezentantului

organizatorului bonul fiscal aferent achizitiei

produselor VIWA Vitaminwater. Programul RANDOM.ORG va selecta aleatoriu din

totalul participantilor un castigator si o rezerva.

 

6.4. Pretul

individual al Vacantei in Grecia ce va fi oferita cu titlu gratuit va fi de 2299

lei (TVA inclus).

6.5. Valorea

totala a produsului cu titlu gratuit acordat în cadrul Campaniei va fi de

maximum 2299  lei (TVA inclus).

6.6. In

cadrul Campaniei se va acorda o Vacanta in Grecia pentru 2 peroane, cu titlu

gratuit.

6.7. Produsul

oferit cu titlu gratuit acordat potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi

inlocuit cu alte produse/servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor

in bani. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de produsul oferit

cu titlu gratuit, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta

va pierde dreptul de atribuire a acestuia.

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

7.1.

Organizatorul si societatile implicate in Campanie:

a.

nu sunt raspunzatori pentru disparitia sau sustragerea produseului oferit cu

titlu gratuit dupa momentul preluarii de catre client/consumator.

b.

sunt exonerati, cu exceptia situatiilor ivite din culpa

Organizatorului/societatilor implicate in Campanie, de orice raspundere pentru

toate prejudiciile suferite de catre Participanti in legatura cu Produsele

oferite cu titlu gratuit, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de

natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari

corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse

patrimoniilor;

c.

nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre

participanti unor terti in legatura cu produsele oferite si produsele oferite

cu titlu gratuit, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

8.1. Campania

poate inceta inainte de termen in cazul in care Organizatorul decide in acest

sens sau in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora,

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de

vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de

termen va fi facuta publica prin publicarea pe pagina de Instagram VIWA Romania

(Contul de

Instagram - https://www.instagram.com/viwaromania/)

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

 

9.1

Eventualele litigii aparute intre Organizator si clienti se vor rezolva pe cale

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi

solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

10.1. Pentru

scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment

extern, imprevizibil absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator, a

carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini

obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

10.2. Daca o

situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea

Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat

de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care

aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta

majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie

existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de

forta majora.

 

SECTIUNEA 11. SESIZARI

 

11.1. In

vederea sesizarilor de orice natura, clientii pot depune solicitari si/sau

reclamatii (i) in scris la adresa de e-mail: office@best-distribution.ro

 

SECTIUNEA 12. ALTE CLAUZE

 

12.1.

Deciziile Organizatorului privind Campania, durata acestuia, participantii

careia i se adreseaza, premiul oferit si acordat sunt finale si aplicabile

tuturor participantilor.

12.2.

Produsul acordat cu titlu gratuit ramas nealocat va ramane in posesia

Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va

considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de

tentativa de frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea

afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea

Campaniei.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

13.1. Prin

participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa

se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului

Regulament Oficial.

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Rompetrol

“Câștigă cu VIWA

Vitamin Water”

desfășurată în perioada 6.07.2024 – 14.07.2024

 

 

 

Magazinele PENNY (denumite in continuare “magazine participante”)

sunt urmatoarele:

 

Toate

magazinele Penny deschise pe teritoriul Romaniei si care pot fi gasite pe

site-ul www.penny.ro